Υπηρεσίες

Ανάπτυξη Εφαρμογών
   Σχεδιάζουμε και αναπτύσουμε σύγχρονες υπολογιστικές εφαρμογές με σκοπό να μετατραπούν σε αποτελεσματικές επιχειρηματικές λύσεις για τους πελάτες μας. Μέσω αυτών των εφαρμογών οδηγούνται στο να πάρουν έξυπνες και πρωτοπόρες επιχειρηματικές αποφάσεις για τις εταιρείες τους. Ως αποτέλεσμα έχουμε τις πωλήσεις να οδηγούνται σε αυξητικούς ρυθμούς , να μειώνονται τα κόστη και να επιταχύνονται και να ενδυναμώνονται οι συναλλαγές τόσο εσωτερικά με τους υπαλλήλους όσο και εξωτερικά με τους πωλητές, τους προμηθευτές και όλους τους συνεργάτες τους.
    Μέσω των εκπαιδευτικών μας διαδικασιών, εκπαιδεύουμε τα στελέχη των επιχειρήσεων σε σχέση με τις σύγχρονες τεχνολογίες, κάνουμε διάγνωση των νέων ηλεκτρονικών επιχειρησιακών στρατηγικών και αρχιτεκτονικών συστημάτων, και προσφέρουμε στρατηγικές λύσεις ebusiness που είναι σχεδιασμένες για να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, λειτουργίες και επικοινωνίες των πελατών μας.

Βάσεις Δεδομένων
   Τοποθετώντας τις Βάσεις Δεδομένων στην βάση της "Πληροφορικής" πυραμίδας, αντιμετωπίζουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους με την υπευθυνότητα και την σοβαρότητα που ταιροιάζουν στην θεμελίωση ενός στοιβαρού οικοδομήματος.
    Επιλέγουμε τον Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων (ΔΒΔ) που σας καλύπτει τις ανάγκες σας, έχωντας ως κριτήρια την σταθερότητα, την ασφάλεια, την επεκτασιμότητα και φυσικά το τελικό κόστος. Δεν ανήκουμε στους "Box movers", ούτε στους Resellers.Υλοποιούμε μόνοι μας τα έργα μας, στηριζόμενοι στις γνώσεις και την εμπειρία μας. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε μέσα από την ελίτ των Διαχειριστών Βάσεων Δεδομένων:

ORACLE
(all editions)
Microsoft SQLServer
(all editions)
   
SyBase IBM DB2
   
MySQL PostgreSQL

Web Design
Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Internet:
   Hosting
   Στατικά Site
   Δυναμικές Σελίδες (ASP, Php)
   Search Engine Submission
   Banner Creation

Internet Application
  Ανάπτυξη και Υποστήριξη Εφαρμογών Web
   Εφαρμογές Intranet
   Content Management System (CMS)
      PHP Nuke, Mambo, Blog, Post Nuke
   E-Commerce
   B2B
   E-Learning

Ασφάλεια - Security
   Δίνουμε τη δέουσα σημασία στην ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων, χωρίς όμως την υπερβολή και με επίγνωση της κρισιμότητας του θέματος. Βασιζόμενη στην επαρκή και διαρκή ενημέρωσή μας γύρω από το θέμα, θωρακίζουμε κατάλληλα τα συστήματα των πελατών μας, δίνοντας μια σιγουριά και μια αίσθηση ασφάλειας.
    Έχουμε τεχνογνωσία στην εγκτατάσταση και παραμετροιποίηση όλων των τεχνολογικά προηγμένων Συστημάτων Ελέγχου και Ασφάλειας. Εκτός από τις έτοιμες λύσεις, χρησιμοποιούμε και δικούς μας αλγορίθμους κωδικοποίησης και authentication μέσω των επιστημονικών μας ερευνών. Δημιουργούμε για την επιχείρησή σας τις εξής μελέτες:

A.Μελέτη Επικυνδυνότητας
B. Πολιτική Ασφάλειας

Systems - Τεχνική Υποστήριξη

    24 x 7 Support
    Συμβόλαια Συντήρησης
    Απομακρυσμένη Υποστήριξη (Remote Desktop)
    Σύστημα παρακολούθησης βλαβών

SMS - Mobile Applications

   
SMS Contest
    Διαφημιστικές Καμπάνιες μέσω sms
    Chating
    Εφαρμογές Remote Control

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Μελέτες - Consulting

   Καλύπτουμε όλο το φάσμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Από ERP συστήματα, μέχρι εφαρμογές πολυμέσων και από Desktop Applications μέχρι Multi - Tier Applications.
    Δημιουργούμε Μελέτες Υλοποιησιμότητας και Κερδοφορίας, κάτι πρωτοπόρο για τον τομέα των νέων Τεχνολογιών στην Ελλάδα.